Ένα Μήνυμα για σένα από το βιβλίο: “Η Αγάπη του Πνεύματος” του Bert Hellinger