Όροι και προυποθέσεις

Ανάληψη ατομικής ευθύνης Οι συμμετέχοντες στις πεζοπορίες και δράσεις της Αγαποκοινότητας πρέπει να:

• Είναι ενήλικες νοητικά και σωματικά υγιείς, δεν πάσχουν από κάποια ασθένεια ή άλλο πρόβλημα υγείας που μπορεί να εκθέσει του ίδιους ή την ομάδα σε κίνδυνο. • Γνωρίζουν και αποδέχονται ότι η πεζοπορία η ορεινή πεζοπορία και γενικότερα οι δράσεις στην φύση, είναι δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο και είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους αλλά και τη συνολική ασφάλεια της ομάδας στην οποία συμμετέχουν. • Γνωρίζουν τις απαιτήσεις της πεζοπορίας η ορεινής πεζοπορίας και γενικότερα οι δράσεις στην φύση, έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες , διαθέτουν όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα (γνώση πεδίου, καιρικών συνθηκών κ.λ.π.) • Γνωρίζουν ότι οι ώρες δράσεις υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από την ομοιογένεια της ομάδας και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. • Αποδέχονται ότι η πεζοπορία η όποια άλλη δράση στην φύση, δύναται να ματαιωθεί ανά πάσα στιγμή, εάν η ομάδα κρίνει ότι οι συνθήκες καιρού – πεδίου δεν είναι ασφαλείς. • Αποδέχονται ότι την ομάδα πεζοπορίας η ορεινής πεζοπορίας και γενικότερα οι δράσεις στην φύση, συντονίζει ο Αρχηγός της καθώς και ότι ο Αρχηγός και η ομάδα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή και να διακόψει τη συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα που δε συμμορφώνεται στις οδηγίες συντονισμού της ομάδας από τον Αρχηγό ή κατά την κρίση τους, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομάδα. • Δεν ξεκινάμε μία πορεία αν δεν αισθανόμαστε απολύτως υγιείς και έτοιμοι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά. • Η ασφαλιστική κάλυψη στις πεζοπορίες/αναβάσεις είναι προσωπική ευθύνη των συμμετεχόντων. Γνωρίζοντας από πριν το βαθμό δυσκολίας και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν. Αυτό προβλέπεται από το Άρθρο 1 περί Ατομικής ευθύνης της διακήρυξης του Τυρόλου για την καλύτερη άσκηση των αθλημάτων του βουνού (2002). «Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το άθλημα τους κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Με αυτό κατά νου, ασκούν τη δραστηριότητα τους αυτή με δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την ασφάλεια τους. Οι ενέργειές των ατόμων δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω τους και το περιβάλλον». • Σε κάθε ανακοίνωση για προγραμματισμένη δράση θα αναγράφονται ο βαθμός δυσκολίας και περισσότερα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας.

 

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιαδήποτε σχετική ερώτηση ή απορία παρακαλούμε να αποστείλετε ένα email στο info@lovecommunity.gr.