Ένα Μήνυμα για σένα από το βιβλίο: “Είσαι το Σύμπαν” των Deepak Chopra & Μηνά Καφάτου