Ένα Μήνυμα για σένα από το βιβλίο: “Ένας Ινδός Σωκράτης”