Ένα Μήνυμα για σένα από το βιβλίο: Επίγνωση του Νίκου Μπάτρα