Ένα Μήνυμα για σένα από το βιβλίo: “Για μια νέα ζωή” του Έκχαρτ Τόλλε