Ένα Μήνυμα για σένα από το βιβλίο: “Η Σχολή των Θεών” του Elio D’ Anna