Ένα Μήνυμα για σένα από το βιβλίο: “Ο Προφήτης” του Χαλίλ Γκιμπράν