Ένα Μήνυμα για σένα από το βιβλίο: “Συζήτηση με το Θεό” του Donald Walsch