Ένα Μήνυμα για σένα από το βιβλίο: “Ταο Διαδρομή χωρίς μονοπάτι” του Osho