Οικειότητα, όρια με ηρεμία, αποδοχή, ευχαρίστηση.

Καλιρρόη