“Διαλογισμός-Συντονισμός με την πλατινένια ακτίνα”