“Πώς αλληλεπιδρώ με τα στοιχεία της φύσης; Α) Μαγικό Νερό”